Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 3, Ngày 03/10/2023

Vietlott 6/55 - Xổ số Power 6/55 hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

82,096,341,600 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6,297,004,700 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 30/09/2023
03 13 19 30 38 44 51
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 87,320,545,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 6,877,471,800
Giải nhất 5 con số 14 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1001 500,000
Giải ba 3 con số 19647 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 28/09/2023
04 23 36 45 47 50 22
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 82,096,341,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 6,297,004,700
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 746 500,000
Giải ba 3 con số 15150 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 26/09/2023
14 20 24 27 41 44 23
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 77,347,149,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,769,316,650
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 822 500,000
Giải ba 3 con số 15397 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 23/09/2023
20 27 36 43 45 47 35
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 72,457,474,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,226,019,500
Giải nhất 5 con số 5 40,000,000
Giải nhì 4 con số 635 500,000
Giải ba 3 con số 14725 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 21/09/2023
16 26 33 34 41 43 53
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 67,899,735,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,719,604,000
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 676 500,000
Giải ba 3 con số 13877 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 19/09/2023
17 29 35 40 51 52 23
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 64,650,236,700
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,358,548,600
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 555 500,000
Giải ba 3 con số 13751 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 16/09/2023
25 27 42 51 54 55 45
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 61,815,809,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,034,612,250
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 584 500,000
Giải ba 3 con số 12178 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 14/09/2023
06 10 20 22 50 52 34
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 59,333,976,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,767,853,000
Giải nhất 5 con số 1 40,000,000
Giải nhì 4 con số 642 500,000
Giải ba 3 con số 13037 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 12/09/2023
23 31 32 39 45 55 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56,990,967,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,507,518,700
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 563 500,000
Giải ba 3 con số 13789 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 09/09/2023
13 20 32 37 43 49 40
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54,554,601,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,236,811,350
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 584 500,000
Giải ba 3 con số 12414 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 07/09/2023
01 04 36 42 45 54 32
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 52,423,299,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,296,715,600
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 550 500,000
Giải ba 3 con số 12410 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 05/09/2023
02 06 19 29 34 48 39
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 50,166,294,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,045,937,300
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 606 500,000
Giải ba 3 con số 13334 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 02/09/2023
12 15 32 44 46 51 48
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 48,434,457,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,853,510,950
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 494 500,000
Giải ba 3 con số 10534 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 31/08/2023
23 33 37 43 45 46 29
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 46,578,147,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,647,254,250
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 564 500,000
Giải ba 3 con số 13021 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 29/08/2023
01 08 20 25 35 53 54
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 44,834,259,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,453,489,000
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 552 500,000
Giải ba 3 con số 13076 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 26/08/2023
05 08 24 38 50 51 47
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 42,714,713,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,217,983,800
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 610 500,000
Giải ba 3 con số 12926 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 24/08/2023
01 10 20 41 42 50 39
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 40,752,858,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 13,336,465,600
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 629 500,000
Giải ba 3 con số 13878 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 22/08/2023
02 03 06 34 35 36 31
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,459,304,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 13,081,626,200
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 700 500,000
Giải ba 3 con số 15800 50,000
to top