Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 3, Ngày 16/07/2024

Vietlott 6/55 - Xổ số Power 6/55 hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

126,939,109,350 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,518,167,100 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 13/07/2024
02 12 13 33 44 52 34
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 132,641,850,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,633,637,950
Giải nhất 5 con số 31 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1455 500,000
Giải ba 3 con số 30846 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 11/07/2024
01 02 11 21 22 23 26
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 126,939,109,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,518,167,100
Giải nhất 5 con số 55 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1686 500,000
Giải ba 3 con số 31945 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 09/07/2024
06 08 09 28 33 53 10
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 119,737,487,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,717,986,850
Giải nhất 5 con số 15 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1735 500,000
Giải ba 3 con số 35548 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 06/07/2024
08 10 12 22 25 55 52
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 113,275,605,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 1,767,804,975
Giải nhất 5 con số 33 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1607 500,000
Giải ba 3 con số 32178 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 04/07/2024
10 19 20 29 34 41 08
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 108,455,115,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,556,097,400
Giải nhất 5 con số 21 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1287 500,000
Giải ba 3 con số 27533 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 02/07/2024
07 08 50 52 53 54 02
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 103,450,239,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 6,940,249,300
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1361 500,000
Giải ba 3 con số 25227 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 29/06/2024
11 15 32 34 46 48 47
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 94,939,428,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,994,603,600
Giải nhất 5 con số 15 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1055 500,000
Giải ba 3 con số 22771 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 27/06/2024
07 21 22 41 43 46 32
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 87,506,345,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,168,705,500
Giải nhất 5 con số 21 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1017 500,000
Giải ba 3 con số 21877 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 25/06/2024
01 05 09 13 18 27 08
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 80,672,952,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,409,439,650
Giải nhất 5 con số 22 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1434 500,000
Giải ba 3 con số 27369 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 22/06/2024
17 25 31 35 41 42 36
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 76,722,113,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,970,457,500
Giải nhất 5 con số 29 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1120 500,000
Giải ba 3 con số 21119 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 20/06/2024
01 10 29 34 43 55 49
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 74,105,630,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,679,737,200
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 956 500,000
Giải ba 3 con số 19508 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 18/06/2024
20 23 27 36 38 44 52
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 70,914,719,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,325,191,500
Giải nhất 5 con số 21 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1184 500,000
Giải ba 3 con số 22913 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 15/06/2024
05 10 14 20 26 51 36
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 67,987,995,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,966,842,450
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 927 500,000
Giải ba 3 con số 20160 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 13/06/2024
08 39 45 47 49 51 16
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 64,999,817,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,634,822,650
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 789 500,000
Giải ba 3 con số 16402 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 11/06/2024
13 16 21 30 32 39 53
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 62,127,460,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,315,671,900
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 887 500,000
Giải ba 3 con số 18295 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 08/06/2024
13 16 32 33 35 43 42
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 59,286,413,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,583,225,100
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 914 500,000
Giải ba 3 con số 17872 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 06/06/2024
18 26 38 39 47 51 55
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56,657,129,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,291,082,400
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 772 500,000
Giải ba 3 con số 17171 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 04/06/2024
01 02 07 10 13 19 24
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54,037,387,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,553,778,750
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1221 500,000
Giải ba 3 con số 21813 50,000
to top