Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Chủ nhật, Ngày 21/04/2024

Vietlott 6/55 - Xổ số Power 6/55 hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

38,633,758,050 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,625,181,100 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 20/04/2024
02 06 35 43 45 47 14
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 0
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 0
Giải nhất 5 con số 0 0
Giải nhì 4 con số 0 0
Giải ba 3 con số 0 0
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 18/04/2024
01 21 23 33 43 54 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,633,758,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,625,181,100
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 729 500,000
Giải ba 3 con số 14634 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 16/04/2024
03 05 32 40 46 50 37
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 36,274,024,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,362,988,500
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 741 500,000
Giải ba 3 con số 16464 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 13/04/2024
29 36 37 38 40 42 46
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 33,007,128,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,334,125,350
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 787 500,000
Giải ba 3 con số 16665 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 11/04/2024
03 06 15 25 33 43 55
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 2 157,093,357,425
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 2,288,150,825
Giải nhất 5 con số 103 40,000,000
Giải nhì 4 con số 4108 500,000
Giải ba 3 con số 72534 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 09/04/2024
04 12 27 44 46 51 22
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 25,409,725,000
Giải nhất 5 con số 41 40,000,000
Giải nhì 4 con số 3112 500,000
Giải ba 3 con số 69136 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 06/04/2024
09 13 20 30 39 54 23
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 67,784,892,000
Giải nhất 5 con số 47 40,000,000
Giải nhì 4 con số 3272 500,000
Giải ba 3 con số 73555 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 04/04/2024
03 08 12 25 47 48 15
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 337,543,447,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 7,171,494,150
Giải nhất 5 con số 32 40,000,000
Giải nhì 4 con số 3348 500,000
Giải ba 3 con số 67843 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 02/04/2024
01 12 18 20 51 52 37
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 317,948,300,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,994,255,600
Giải nhất 5 con số 43 40,000,000
Giải nhì 4 con số 3182 500,000
Giải ba 3 con số 66871 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 30/03/2024
14 17 27 38 54 55 23
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 10,983,938,000
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 2901 500,000
Giải ba 3 con số 62094 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 28/03/2024
01 07 18 26 38 49 21
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 7,915,123,550
Giải nhất 5 con số 71 40,000,000
Giải nhì 4 con số 3289 500,000
Giải ba 3 con số 61928 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 26/03/2024
01 08 13 16 38 44 47
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 297,045,137,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,773,402,950
Giải nhất 5 con số 42 40,000,000
Giải nhì 4 con số 2734 500,000
Giải ba 3 con số 63321 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 23/03/2024
03 10 13 30 40 52 04
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 281,084,510,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,202,342,900
Giải nhất 5 con số 104 40,000,000
Giải nhì 4 con số 2880 500,000
Giải ba 3 con số 55887 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 21/03/2024
12 13 41 48 49 53 43
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 270,263,424,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,398,445,450
Giải nhất 5 con số 36 40,000,000
Giải nhì 4 con số 2194 500,000
Giải ba 3 con số 46911 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 19/03/2024
06 25 39 45 46 55 26
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 257,677,415,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,532,598,900
Giải nhất 5 con số 37 40,000,000
Giải nhì 4 con số 2240 500,000
Giải ba 3 con số 49299 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 16/03/2024
08 36 42 43 44 55 54
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 243,884,025,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 10,424,918,300
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1973 500,000
Giải ba 3 con số 46293 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 14/03/2024
21 25 26 29 41 51 39
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 228,468,952,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 8,712,132,450
Giải nhất 5 con số 26 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1938 500,000
Giải ba 3 con số 43585 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 12/03/2024
11 14 18 20 22 43 16
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 213,559,310,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 7,055,505,500
Giải nhất 5 con số 34 40,000,000
Giải nhì 4 con số 2559 500,000
Giải ba 3 con số 51357 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 09/03/2024
11 13 22 36 46 49 37
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 199,484,306,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,491,616,200
Giải nhất 5 con số 22 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1743 500,000
Giải ba 3 con số 38373 50,000
to top