Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 6, Ngày 01/07/2022

Vietlott 6/55 - Xổ số Power 6/55 hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

137,360,420,850 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6,357,132,100 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 30/06/2022
05 11 15 19 29 31 35
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 145,146,456,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 7,222,247,200
Giải nhất 5 con số 30 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1428 500,000
Giải ba 3 con số 29397 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 28/06/2022
05 22 30 32 38 55 33
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 137,360,420,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 6,357,132,100
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1321 500,000
Giải ba 3 con số 30096 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 25/06/2022
14 17 31 35 37 40 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 128,468,041,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,369,089,950
Giải nhất 5 con số 24 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1100 500,000
Giải ba 3 con số 24718 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 23/06/2022
10 22 23 34 46 54 27
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 120,359,597,700
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,468,151,750
Giải nhất 5 con số 26 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1251 500,000
Giải ba 3 con số 26671 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 21/06/2022
09 13 19 21 34 51 35
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 112,724,914,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,619,853,650
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1387 500,000
Giải ba 3 con số 28067 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 18/06/2022
06 27 43 44 45 47 33
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 107,146,231,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 7,616,155,500
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1100 500,000
Giải ba 3 con số 25139 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 16/06/2022
09 13 21 40 51 54 04
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 99,398,788,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 6,755,328,400
Giải nhất 5 con số 15 40,000,000
Giải nhì 4 con số 936 500,000
Giải ba 3 con số 21336 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 14/06/2022
02 15 26 32 35 36 16
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 92,299,663,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,966,536,800
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1044 500,000
Giải ba 3 con số 23230 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 11/06/2022
10 18 23 25 45 47 38
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 85,597,658,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,221,869,550
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1035 500,000
Giải ba 3 con số 21866 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 09/06/2022
30 31 35 43 48 50 22
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 79,919,472,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,590,960,050
Giải nhất 5 con số 14 40,000,000
Giải nhì 4 con số 699 500,000
Giải ba 3 con số 16202 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 07/06/2022
16 17 21 28 39 50 19
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 74,335,915,200
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,970,564,750
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 930 500,000
Giải ba 3 con số 18298 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 04/06/2022
03 17 27 30 34 49 25
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 70,506,838,200
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,545,111,750
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 800 500,000
Giải ba 3 con số 17001 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 02/06/2022
07 11 28 30 33 50 49
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 67,823,715,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,246,986,950
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 787 500,000
Giải ba 3 con số 15500 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 31/05/2022
04 10 15 16 47 51 23
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 65,600,832,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,929,246,350
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 791 500,000
Giải ba 3 con số 17151 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 28/05/2022
33 36 38 42 43 46 03
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 0
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 0
Giải nhất 5 con số 0 0
Giải nhì 4 con số 0 0
Giải ba 3 con số 0 0
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 26/05/2022
04 30 32 39 41 53 42
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 60,427,002,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,354,376,300
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 599 500,000
Giải ba 3 con số 13789 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 24/05/2022
18 31 32 46 50 52 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 57,772,834,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,059,468,800
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 622 500,000
Giải ba 3 con số 14714 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 21/05/2022
19 32 38 40 45 48 02
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 55,087,218,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,761,067,000
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 732 500,000
Giải ba 3 con số 13751 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 19/05/2022
03 06 31 40 47 54 08
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 52,849,603,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,512,443,150
Giải nhất 5 con số 10 4,000,000
Giải nhì 4 con số 623 500,000
Giải ba 3 con số 12909 50,000
to top