Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 2, Ngày 26/09/2022

Vietlott 6/55 - Xổ số Power 6/55 hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

98,674,641,750 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

2,696,400,450 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 24/09/2022
01 04 05 17 42 47 09
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,902,787,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,211,420,850
Giải nhất 5 con số 5 40,000,000
Giải nhì 4 con số 379 500,000
Giải ba 3 con số 9757 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 22/09/2022
12 14 19 29 44 47 26
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 98,674,641,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 2,696,400,450
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1218 500,000
Giải ba 3 con số 25672 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 20/09/2022
08 27 32 43 53 54 45
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 91,614,070,200
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,608,292,950
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1102 500,000
Giải ba 3 con số 23530 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 17/09/2022
05 08 19 34 40 49 39
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 87,421,889,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,142,495,050
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1064 500,000
Giải ba 3 con số 22581 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 15/09/2022
03 08 19 30 41 52 09
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 83,847,890,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,745,384,050
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1022 500,000
Giải ba 3 con số 21739 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 13/09/2022
09 10 21 40 41 48 54
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 80,468,982,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,369,949,850
Giải nhất 5 con số 23 40,000,000
Giải nhì 4 con số 995 500,000
Giải ba 3 con số 22559 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 10/09/2022
02 08 15 19 35 38 14
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 77,139,433,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,202,611,000
Giải nhất 5 con số 35 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1706 500,000
Giải ba 3 con số 27185 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 08/09/2022
09 13 23 32 36 52 43
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 75,315,934,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 5,532,384,350
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1016 500,000
Giải ba 3 con số 21348 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 06/09/2022
01 05 27 43 52 54 15
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 72,622,537,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,233,117,950
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 850 500,000
Giải ba 3 con số 19240 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 03/09/2022
11 22 31 33 40 46 41
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 68,862,978,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,815,389,250
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1013 500,000
Giải ba 3 con số 20522 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 01/09/2022
04 14 18 39 50 53 31
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 66,183,821,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,517,705,150
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 907 500,000
Giải ba 3 con số 17958 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 30/08/2022
02 13 19 29 30 32 16
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 63,748,396,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,247,102,350
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 776 500,000
Giải ba 3 con số 19671 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 27/08/2022
01 05 07 10 25 48 36
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 60,479,670,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,883,910,550
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 980 500,000
Giải ba 3 con số 19178 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 25/08/2022
19 30 35 40 49 53 42
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 57,912,621,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,598,682,900
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 676 500,000
Giải ba 3 con số 14408 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 23/08/2022
13 21 31 41 44 45 27
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 55,279,408,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,306,103,650
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 739 500,000
Giải ba 3 con số 15517 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 20/08/2022
06 16 29 32 42 51 43
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 52,524,475,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 1,753,962,775
Giải nhất 5 con số 14 40,000,000
Giải nhì 4 con số 671 500,000
Giải ba 3 con số 15164 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 18/08/2022
23 27 31 37 38 42 26
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 50,094,066,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,237,880,150
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 712 500,000
Giải ba 3 con số 14763 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 16/08/2022
17 18 28 47 50 53 11
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 47,953,145,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 6,347,975,150
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 659 500,000
Giải ba 3 con số 14367 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 13/08/2022
19 28 29 30 33 36 14
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 45,228,896,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 6,045,280,850
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 610 500,000
Giải ba 3 con số 13664 50,000
to top