Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 4, Ngày 31/05/2023

Vietlott 6/55 - Xổ số Power 6/55 hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

38,990,916,300 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,509,591,950 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 30/05/2023
01 14 24 28 40 46 34
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 41,223,910,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,757,702,400
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 498 500,000
Giải ba 3 con số 10897 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 27/05/2023
04 06 08 18 39 43 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,990,916,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,509,591,950
Giải nhất 5 con số 15 40,000,000
Giải nhì 4 con số 679 500,000
Giải ba 3 con số 12314 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 25/05/2023
15 16 19 31 33 46 07
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 37,840,372,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,381,753,700
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 483 500,000
Giải ba 3 con số 9329 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 23/05/2023
26 27 35 36 47 54 40
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 36,233,149,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,203,173,450
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 435 500,000
Giải ba 3 con số 9593 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 20/05/2023
01 14 21 36 48 53 44
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 34,404,588,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,661,644,750
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 384 500,000
Giải ba 3 con số 7958 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 18/05/2023
13 14 21 23 30 41 49
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 32,942,141,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,499,150,650
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 491 500,000
Giải ba 3 con số 9032 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 16/05/2023
19 24 30 34 40 44 51
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,705,358,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,361,730,250
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 522 500,000
Giải ba 3 con số 10023 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 13/05/2023
22 24 35 43 45 54 50
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 76,361,538,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,172,246,000
Giải nhất 5 con số 17 400,000,000
Giải nhì 4 con số 848 500,000
Giải ba 3 con số 17848 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 11/05/2023
01 03 19 33 34 51 17
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 73,659,305,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,871,997,800
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 739 500,000
Giải ba 3 con số 17299 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 09/05/2023
07 09 13 22 44 47 39
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 70,842,375,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,559,005,650
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 918 500,000
Giải ba 3 con số 20734 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 06/05/2023
01 11 22 28 34 42 10
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 68,127,043,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,257,302,050
Giải nhất 5 con số 22 40,000,000
Giải nhì 4 con số 794 500,000
Giải ba 3 con số 17826 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 04/05/2023
13 30 32 35 45 52 29
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 65,811,324,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 1,774,701,200
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 656 500,000
Giải ba 3 con số 15422 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 02/05/2023
04 11 18 25 33 45 21
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 62,962,637,700
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,232,881,600
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 994 500,000
Giải ba 3 con số 17489 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 29/04/2023
02 09 12 24 41 53 35
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 60,866,703,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,261,376,150
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 805 500,000
Giải ba 3 con số 15787 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 27/04/2023
08 28 38 39 41 45 54
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 58,514,317,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,466,427,050
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 804 500,000
Giải ba 3 con số 16507 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 25/04/2023
06 10 19 23 25 28 45
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56,226,657,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,212,242,600
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1053 500,000
Giải ba 3 con số 20633 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 22/04/2023
09 18 23 24 48 52 10
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54,316,474,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,390,154,000
Giải nhất 5 con số 32 40,000,000
Giải nhì 4 con số 917 500,000
Giải ba 3 con số 15898 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 20/04/2023
07 11 32 35 42 51 46
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 53,021,964,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,246,319,600
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 667 500,000
Giải ba 3 con số 13906 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 18/04/2023
17 18 30 40 51 55 50
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 50,805,088,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,514,626,950
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 591 500,000
Giải ba 3 con số 12970 50,000
to top